Diskussionsforum

Under denna rubrik kommer vi att publicera frågor vilka diskuterats eller kommit upp på mötena. Inlägg/ frågor och svar kan skickas till ordförande på följande adress plindberg06@gmail.com.  Insändarna publiceras sedan på denna sida.

Obemannade fartyg     Miehittämättömät alukset

 

Diskussion / föredrag på hösten 2017    

Keskustelua ja esitelmiä syksyllä 2017

Autonomiset alukset