Bibliotek

Föreningen har ett antal böcker / tidskrifter vilka medlemmarna kan läsa eller låna. I första hand kommer föreningen att uppgöra en förteckning över böcker mm på dessa sidor. Arbetet utförs under våren 2010.

Nro Titel Anmärkning
1  Skeppsbefälhavarföreningen i Åbo, 1868-1943 75 års jubileet  
2  Skeppsbefälhavarföreningen i Åbo, 1868-1988 120 års jubileet  
3  Finlands Sjökaptener 1971  
4  Safety of life at sea  
5  Ocean passages of the world  
6  Den Åländska Sjöfartens historia Georg Kåhre-Karl Kåhre  
7  100 vuotta suomen merenkulkua Jorma pohjanpalo  
8  Favell Jarkko Aarniala  
9  Pommern Björn O Svensson  
10  Gångna tiders skepp Lars Grönstrand ( 5 ex. )  
11  Suomenn Joutsen Aalste,Aittola,Mauno  
12  Ålands Redarförening 1934-1984  
13  ÅlandsSkeppsbefälhavarförenings 100 års hist. 1893-1993  
14  Squere Riggers, The Final Epoch, 1921-1958 A.A.Hurst  
15  Suomen kuvitettu laivaluettelo 1991  
16  ERKUN ensimmäinen vuosisata Oy Erickson Ab  
17  Samasta veneestä eri puolille pöytää Matti Brunila  
18  Meren avara työkenttä Erik Lodenius  
19  Escherska frilasarettet K.J.Hulden  
20  Djupsjöseglare Holger Thesleff  
21  Havsgudens dotter Tor-erik Andersson  
22  År till sjöss Nils Holmberg  
23  Drygt fyra årtionden i las o. färjetrafik Reijo Lavon  
24  Runsaat neljä vuosikymmentä rahti…. Reijo Lavon  
25  Kipparin viikko Matti Brunila  
26  Sjömansminnen Leif Gullichsen  
27  På bryggan Uno Salminen  
28  Från tackel och tåg Axel Barck  
29  Åtta glas Bengt Ohrelius  
30  Min värsta seglats  
31  Havet skall inte få dem John Harris  
32  The worlds greatest sea mysteries C.Hollie, M.Harswick  
33  Meren kirot G.Jenkins  
34  Kunnoton kuunari Farley Mowat  
35  Från hav och hamn karl Kåhre  
36  Journey James Michiner  
37  Meddelanden från Sjöhistoriska museet, ÅA,nr 18 1991  
38  Vägen till tornet Svenska klubben 1889-1989  
39  Purjehduksen suuria hetkiä Jean Barrault  
40  Fartyget Himlen och Havet Marika Rosenström  
41  Sjöhistorisk Årsbok 1967 - 1968 (sverige)  
42  Nordisk Navigatorkongress 1910-1994  
43  Åländska Sjökaptener genom tiderna biografi ÅSBF r.f 2000  
44  Vanhan Merikapteenin muistelmat Nils Holmberg  
45  Albatrossi Deborah Scaling-Kiley  
46  Trade,Plunder and Settlement K.E.Andrews  
47  Bottnisk Kust, Anders Johansson  
48  Förbund på sju hav, Yngve Julin  
49  Eniwetok Pekka Joki  
50  Meren raivo (the perfect storm) Sebastian Junger  
51 Människor och båtar/100 år från FÅA till EFFOA Thure Malmberg  

52

Aurajoen vesitämöt ja telakat Nils v. Knorring. 1995  
53 Kryssarklubben 13 st Årg 1975-1990  
54 The Battle of Atlantic John Costello Terry Hughes  
  Dover strait pilot 2000  
  European harbour pilot Hans Gade  
  Finnish maritime index 04-05  
  Finnish maritime index 05-06  
  Finnish maritime index 2002  
  Forum Marinum 2008  
  Guide to port entry A-K 1995  
  Guide to port entry L-Z 1995  
  Handbok i sjörätt, R.Beckman  
  Internationell signalbok 1931  
  Lloyds register 1919-20  
  Lloyds register 1964-65  
  Lloyds register 1992-93  
  Longitude, tidskrift från de 7 haven, nr 1-35  
  Lots och fyrväsendets historia i Finland -1808  
  Lots och fyrväsendets historia i Finland 1808-1946  
  Maritime guide Lloyds 1993  
  Merenkulkuhallituksen tiedonantoja 1920-1965  
  Meri yhdistää, Martin Öhman  
  Miehet Lejdarilla, Martin Öhman  
  Männen på lejdaren, Martin Öhman  
  North coast of Scotland, Pilot 2000  
  North coast of Scotland, Pilot 2003  
  Ocean passages of the world 1950  
  Ports of the World Lloyds 1992  
  Sjöfartstyrelsen meddelanden 1920-1965, 45 inbundna böcker  
  Suomen rannikon loistot 2003  
  Suomen rannikon loistot 2005  
  The German merchant fleet 1991  
  The German merchant fleet 1993  
  Turun sataman historia  

 

Materiallista över föreningens bibliotek (uppdaterad 03/2024)

/Site/Data/3397/Files/SBFs%20Bibliotek.xls

 

Tavlor


Eros av Kimito


Amsi