Victory                                     Onni 

Kontaktuppgifter

Email: shipmaster1868@gmail.com

Styrelseordförande

Sjökapten Peter Lindberg
Slottsgatan 6 D 77
20100 Åbo
Tel. 0400 828 856

plindberg06@gmail.com
 

Viceordförande

Sjökapten Bengt Engblom


Kassör/sekreterare

Sjökapten Guy Mickelsson
 


Bibliotekarie

Sjökapten Jani Korpelainen

Postadress

c/o Peter Lindberg
 

 

Extra ordinarie medlem i styrelsen

Intendent Kasper Westerlund ÅA

 

Vill du bli medlem? Kontakta med ordförandet.