Kari Larjos begravning. Peter Lindberg/ Lennart Hagelstam uppvaktade

 

 

Åbo hamn, Turun sataman kokoustilat 2015-

Åbo hamn möteslokaler i föreningens användning 2015-

Turun sataman kokoustilat yhdistyksen käytössä 2015-

 


Peter Lindberg/Håkan Myréen
Byte av ordförande år 2007
Sjökapten Håkan Myreén överlämnar till sjökapten Peter Lindberg


Suomen Joutsen, bild av en av föreningens många fartygstavlor


Besök till Rauma Sjömuseum hösten 2009


Årsmöte 2009 Vuosikokous


Månadsmöte hösten 2008 / kuukausikokous syksy 2008


Shanty Singers Utö fyr 250 år / Utön Majakka 250 v.