Hösten 2021

Hösten 2021

 

Efter en lång paus kommer vi hoppeligen att fortsätta med vår verksamhet.

Möten under hösten 2021: Tisdagen 19.10, 16.11 och 14.12

Mera om innehållet senare. Mötesplatsen såsom tidigare, Åbo hamn skolningsutrymmen, Slottsgatan 90   

Mötesdagar tisdagen 19.10, 16.11 och 14.12

Tisdagen 19.10, månadsmöte, föredrag Jouko Moisala, PARK VICTORY, finska

Onsd 27.10  BUFFELMIDDAG, Raumo

Lördagen 6.11 kl 15.00 Kransnedläggning vid minnesmärket för Havens Offer

Tisdagen 16.11 Månadsmöte, föredrag Kasper Westerlund, Sjöhistoriska institutet, svenska

Lördagen 27.11 CAPTAINS DINNER, Helsingfors

Tisdagen 14.12 Månadsmöte, lilla jul, valmöte