Hösten 2020

Hösten 2020

Hej

tyvärr måste vi i styrelsen återigen meddela, att ett månadsmöte är inhiberat. November månadsmöte kan inte arrangeras pga Corona pandemin.

Styrelsen återkommer angående december månads valmöte.( Även Åbo hamn har förbjudit utomstående att ordna möten i deras lokaliteter)

Med vänlig hälsning

Peter Lindberg/ styrelsen

Tillsvidare har styrelsen beslutat, att beslut om möten tags separat för varje möte

Tillsvidare är alla mötesdagarnas datum öppna pga rådande pandemi.

Månadsmöte 20.10    INHIBERAT

Månadsmöte 17.11                      Öppet

Månadsmöte 15.12                     Öppet