Hösten 2019

Hösten 2019

Tisdagen 15 oktober. Föredrag av Janne Lehtinen, Turku Repairyard. Uppgifter om föredraget senare.

Torsdagen, fredagen 31.10-1.11 Sjöfartsmässa Aboa Mare

Lördagen 2.11 kl 15.00 Allhelgonsdagen. Nedläggningen av en krans vid monumentet för Havets offer,. Samliga medlemma, även med följe, är välkomna att närvara  vid den korta högtidstunden

Tisdagen 19 november. Föredrag av Thomas Friis, VG-shipping. Miljöfrågorna inom Meriaura och VG shipping, Rubriken senare.

Tisdagen 17 december Valmöte, julfest, bastu mm

 

Till våren har bl.a Markku Mylly, Kasper Westerlund och Tapio Santala lovat intressanta föredrag.

Hösten 2019

Föreningendeltog i Aboa Mares sjöfartsmässa 31.10 - 1-11

I samband med sjöfartsmässan publicerades 150 års historiken.

Denna kommer nu att säljas till medlemmar för 10 eu + postavgifter och övriga intresserade 20 eu + postavgifter. Vid månadsmöten kan medlemmarna reservera eller köpa historiken. Vänligen kontakta ordförande.

Historiken består av en äldre del, vilken är kopierad/stiliserad från 120 års festpubliceringen + en ny del vilken omfatta de senaste trettio åren. Nya fotografier har lagts till  den äldre delen och gamla texter har moderniserats

           

 

 

 

 

2020 Årskalendern är tryckt.

12 bilder av olika fartygsporträtt tillhörande föreningen och Nautical Club.

Kalendern säljspå månadsmöten och via ordförande. Pris för medlemmar 15 eu/st

Omslagsbilden är TOIVO