Vintern 2019

Vintern 2019

Årsmötet i februari

CAPTAINS DINNER ombord på ss BORE

Inbjudna skeppsbefälhafvareföreningar från Mariehamn, Rauma, H:fors, Kuopio, Tammerfors och Uleåborg

Månadsmöte Tisdagen 15.1

Johannesmässa, Söndagen 27.1 kl 17.00. Maaria kyrka

Välgörenhetskonsert Lördagen 2.2, Nådendals hamn.

Årsmöte Tisdagen 19.2. Föredrag

Månadsmöte Tisdagen 19.3  Föredrag ; Anton Westerlund, Rolls Royce och Pasi Roos, Finnferries ; Hur FALCO fjärrmanövrerades mellan Nagu-Pargas

 Ladybuffel på restaurang TILJAn. Fredagen 5.4 . kl 19.00 Anmälningar direkt till hovmästaren, tel 010 324 8877    cafetiljan@abosvenskateater.fi. Tillställningen är avec. Tag ett tillfälle att träffa vänner och äta en bit salt kött.

 

Månadsmöte Tisdagen 16.4  sjökapten Pihla Lehto. Fjärrmanövrering mm

CAPTAINS DINNER  onsdagen 22.5   ss BORE