Vintern våren 2018

Vintern våren 2018

Tisdagen 16.1 Årsmöte

Söndagen 28.1 Johannesmässa för sjöfarande, Maaria Kyrka kl 17.00

Tisdagen 20.2 Månadsmöte, föredrag Anton Westerlund, Autonoma fartygs utveckling

Fredagen 16.3 kl 19.00  Ladies Night, TILJAn ( Svenska teatern) Midvinterfest med damer, musik dans och buffelkött. Anmäln direkt till hovmästaren

Tisdagen 20.3 Månadsmöte. Föredrag ;Mein Schiff 1 säkerhetschef

Lördagen 7.4 CAPTAINS DINNER, Helsingfors skeppsbefälhavareförening.

Tisdagen 17.4 Månadsmöte

Fredagen 1.6. Öppning av utställning ombord på Suomen Joutsen.( endast inbjudna)

Onsdagen 6.6 BORE. CAPTAINS DINNER, avec. Föreningens 150 års jubileumsmiddag

Kvällen börjar ombord på Suomen Joutsen kl 18.00 med ett glas "någonting". Gästerna har möjlighet att besöka utställnigen. Kl 19.00 börjar tillställningen i Bores matsal. Senare kaffe med musik i Bores nattklubb. Medlemsbrev om anmälan mm priser har skickats i mars.

Bindande anmälan sker genom att betala in 40 eller 55 € ( inkl måltidsdryck) / person på föreningens konto i Ålandsbanken  FI 74 6601 0010 3967 37 (Skeppsbefälhavareföreningen i åbo ) senast den 30.4 .Vid inbetalning, uppge namnet i fältet för meddelande. Måltidsalternativ ( Kött / Fisk) bör anmälas till Bengt Engblom.  Elpost , bengt.engblom@saloy.fi eller textmeddelande, tel.nr 040 550 6632    ( även möjliga allergier)

Inbjudan är för två

Klädsel ; Uniform eller kostym alternativ föreningens klubbjacka med emblem och föreningens slips

Obs ! Stilett klackar är inte tillåtna ombord på fartygen.

 

Helsingfors CAPTAINS DINNER ;

Härmed inbjuder vi er att deltaga på Helsingfors Skeppsbefälhavere förenings rf;s

Captain`s dinner 07.04.2018 kl 18:00-22:00 på Handelsgillet i Helsingfors Kasarmgatan 23.

Inbjudan gäller alla medlemmar i er förening.

Middagen kostar 55 € / person och bör betalas till föreningens konto senast 23.03.2018.

 Föreningens konto no FI78 1745 3000 0146 56. Vi måste gå tillväga så här för att

Handelsgillet köper servicen av en utomstående.

Det bör ochså medelas till Stig Sundberg om Middags alternativet är

Fisk eller Kött före 23.03.2018

Påklädning Uniform eller mörk kostym.

Tel No        040 5944954

E-mail         stig.sundberg@pp1.inet.fi

Utställningen på Suomen Joutsen, öppen hela sommaren.

Föreningen har publicerat boken Sailing ships and steaming vessels.

Boken är på engelska och innehåller ett kort stycke om Åbo historia, Åbo varvsindustri, partrederier och nuvarande rederier i Åbo. En kort överblick av föreningens historik finns med, men huvudsaken är bilder + text av 63 olika fartyg, de tavlor föreningen äger ihop med Nautical Club.

Beställningar kan göras via ordförande. ( plindberg06@gmail.com), postningsavgift 11 e. eller beställas/sökas vid månadsmötena nästa vinter.

Bokens pris för medlemmar är 20 euro för en bok, 25 e ifall man vill ha flera. Boken passar mycket bra som gåva.

Bokens pris för utomstående är 30 e.

 

Valmötet i december valde följande styrelse för år 2018 ;

Ordf Peter Lindberg, viceordf Bengt Engblom, kassör Guy Mickelsson, arkivarie Jani Korpelainen. Såsom utomstående fortsätter Intendent Kasper Westerlund, Åbo Akademis sjöhistoriska institut