Våren 2017

Våren 2017

Årsmöte tisdagen 17.1 tiistai  Vuosikokous

Johannesmässa för sjöfarare i Maaria kyrkan 29.1.2017 kl 17.00

Johannesmessu merenkulkijoille Maarian kirkossa 29.1.2017 kl 17.00

Månadsmöte tisdagen 21.2 tiistai  kuukauskokous

Fredagen 17.3 kl 19.00  LADIES NIGHT på Svenska klubben, anm till hovmästaren tel 02 469 1670

Månadsmöte tisdagen 21.3 tiistai kuukauskokous. Lasse Lusto DP-positioning

Månadsmöte tisdagen 18.4 tiistai kuukauskokous. Maija Mattila , Situationen i Medelhavet.

LADIES NIGHT fredagen 17.3 kl 19.00

Anmälning direkt till hovmästaren, tel 02 469 1670

Besök till Gamla Navigationsskolan på Observatoriebeget måndagen 6.3 kl 17.30. Guidad tur, ca 1 timme.

Anmälning till Peter Lindberg, antingen tel eller textmeddelande 0400 82 88 56

eller elpost  plindberg06@gmail.com

max ca 20 personer

Seminarium på Forum Marinum 30.3. "Sjöfarten i krig"

mera uppgifter se www.sjohistoriska.abo.fi.

 

CAPTAINS DINNER på Handelsgillet i Helsingfors, Kaserngatan 23.

Middag + föredrag med början kl 18 ( till 22) . Tillställningen är AVEC.

Anmälningar till Stig Sundberg, Helsingfors Skeppsbefälhavareförening, tel 040 5944954.

Om tillräckligt många intresserade finns, kan vi försöka ordna transport från Åbo

 

 

Vid valmötet i december 2016 valdes följande styrelse för år 2017

 

Ordf Peter Lindberg

Vice Bengt Engblom

Kassör Guy Mickelsson

Arkiv Jani Korpelainen

I styrelsen fortsätter Kasper Westerlund / Sjöhistoriska institutet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen publicerar i fortsättningen Meriauras "Newsletters"

då de utkommer, se link på första sidan

Tidningen Cruise Business review;s nyheter(rubriker kan även hittas på första sidan.