Våren 2023

Captain's Dinner

VÄLKOMNA

Samling I Manöverbaren mellan     18.00-19.00

Ss BORE; s SKÄRGÅRDSBUFFE`      19.00- 21-21.30

Manoverbaren 21.00 – 24.00   Musik

Anmälningar:   Via elpost shipmaster.1868@gmail.com eller telefon  Peter Lindberg 0400 828 856 före 15.5

( Vi behöver namn för personerna för bordsplaceringar )

  Önskemål om bordsplacering !

  Måltids alternativ/önskemål ( allergier etc )

Priset för samvaron ombord är 55 e / person. Detta innefattar då skärgårdsbuffe´n I restaurang Kristiina, däck 4 . Välkomst drink och samling  I Manöverbaren på däck 5 och efter måltid fri sasmvaro med musik I Manöverbaren. Dessa utrymmen är reserverade för oss.

Priset, 55 e betalas på förhand till Skeppsbefälhavareföreningen I Åbo.

FI20 6601 0010 5149 82    före 25 maj.

 Ange eget namn I fältet för meddelande

Vin, öl etc till maten och drycker I Manöverbaren betalas skilt på platsen.

Klädsel : Sommarkostym, alternativ uniform.

Åbo hamn har meddelat, att de stänger mötesrummet "LOISTO" vid Slottsgatan 90 med omedelbar verkan.

Orsaken är nedskärningar i deras strategi/ ekonomi.

ss BORE är på varv och översyn hela april månad. Föreningens styrelse sammanträder efter påsk för att ta beslut om tillfällig mötesplats, eller om april månadsmöte uppskjuts till maj då vi möjligen kan samlas ombord på ss BORE.

Månadsmöten:

Ti 17.1 .2023

Ti 21.2.2023

Ti 21.3.2023

Helsingfors Skeppsbefälhafvare föreningen arrangerar:

- 22.02.2023 har vi föredrag igen som era föreningars medlemmar är välkomna om ni rör er i Helsingfors. Ni kan anmäla er enligt i bilagan varande anvisning.

Johannesmessu

- Maarias Kyrkan, Maunu Tavastinkatu 2 29.1.2023 klockan 1700