Hösten 2023

Månadsmöte tisdagen 17.10 , Restaurang KULMA, deras klubbrum. Adress Brahegatan 2, mitt emot gamla huvudbiblioteket.

Ingång via restaurangen, sedan ner till källarvåning, eller fråga vid kassan.

Dörren till klubbrummet öppnas kl 18.00. Själva mötet kl 19.00

Gäst : Magnus Winberg förevisar och demonstrerar en flyttbar Azipod skolningsenhet. Kopplas till klubbrummets 75 tums screen.

Möjlighet att prova.

Övriga tillfällen :

Tisdagen 21.11 . Samma plats och tid

Gäst : Matthias Fröberg, befälhavare ms FINNSIRIUS. Berättar, förevisar om FINNLINES nya SUPERSTAR klass.

Tisdagen 12.12. Samma plats och tid.  Valmöte, julmöte, möjlighet till bastu.

Lördagen 4.11   kl 15.00  HAVETS OFFER, kransnedläggning vid minnesstoden. Sjöräddningssällskapet i Åbo står i tur.

Höstmöten

17.10.2023 från 1800

21.11.2023 från 1800

12/12/2023 från 1800

Mötesplats Restaurang Kulma klubbhus, Brahenkatu 2, Åbo