Våren 2024

Tisdag 23.1       Månadsmöte    restaurang Kulma/ klubbrummet. Föredrag  "ICON of the Seas"

I början av februari besök till ABOA MARE / " Icon of The Seas" simulator/brygga, datum öppet

Tisdag 20.2       Månadsmöte    restaurang Kulma / klubbrummet  ÅRSMÖTE, föredrag " Små bogserbåtar"

Tisdag 19.3       Månadsmöte    restaurang Kulma / klubbrummet  Föredrag  " Merihistoriallinen yhdistys"

Tisdag 16.4        Månadsmöte   restaurang Kulma / klubbrummet  Föredrag    öppet.Avslutning, bastu

Styrelsen

- - -

Händelser (AVEC) 

- Johannesmässa för sjöfarande , Maaria kyrka söndag  28.1 kl 17.00 Sjöfararorganisationerna deltar, även vår förening

- Dans, musik, buffe` i Nådendal lördagen 10.2 kl 18.00. Välgörenhetstillställning. Biljetter Matti Näsi ( Peter Lindberg)

- Buffelmiddag, traditionell saltkött, rest Kapteeninhuone Raumo lörd 2.3 

Mera info senare